Nya sjömacken är på plats vid A100

Nu kan man åter tanka båten i Valdemarsviken

Till sommaren öppnade den nya turistbyrån i hamnen, men var skulle båtturisterna tanka, kunde man fråga sig.

VALDEMARSVIK (LT)

Många båtägare jublade säkert när den nya sjömacken presenterades inne i Valdemarsviken. Efter en lång period utan sjömack i Valdemarsvik finns nu en sådan vid marinan A100,… vilket inte minst hjälper till att locka turistande båtfolk till centralorten.

Det har hänt många positiva saker i Valdemarsviks hamn denna sommar, exempelvis öppnandet av den nya turistbyrån, ombyggnaden av torget och öppnandet av Kajens glass- och våffelkiosk. Något som däremot har saknats har varit en mack för att tanka båten, en detalj som kan vara ganska viktig för en hamn. Särskilt med tanke på att Valdemarsviken är så lång. Vill man locka till sig båtfolk är det viktigt för en ort som Valdemarsvik att ha en sjömack nära sin hamn, och det har saknats en tid.

En uppskattad sjömack har tidigare funnits i Valdemarsviks hamn, men den dåvarande ägaren upphörde med verksamheten under 2020, varför det under förra sommaren uppstod stor efterfrågan av en möjlighet att tanka i Valdemarsvik. Det ville man ändra på till denna sommar och tack vare ett unikt trepartssamarbete har den nya macken nu invigts.
– Vi sökte efter olika möjligheter och lösningar med privata aktörer. Nu har vi äntligen kunnat ro i hamn en lösning där kommunen äger macken, A100 upplåter marken och Ostkusten energi arrenderar macken av kommunen och har även driftsansvaret, berättar Karl Öhlander, kommundirektör, Valdemarsviks kommun.

Den nya sjömacken ligger alltså inte inne i Valdemarsvik utan vid marinan A100 utmed Grytsvägen två kilometer ut i Valdemarsviken. Placeringen har flera fördelar jämfört med den tidigare placeringen, bland annat säkerhetsmässigt då tankbilar och tankstation inte längre finns mitt i centrum. Macken invigdes den 30 juni och den första kunden Kenneth Krohn sade följande:
– Det här är så bra och viktigt för Valdemarsvik, och ger ännu en anledning att åka in hit. Det finns mycket att göra inne i Valdemarsvik och nu går det även att tanka, vilket är viktigt för oss som gärna tar sjövägen.

Det var vid tillsyn av Swedac förra sommaren som det upptäcktes att mätkontrollinstrumentet på pumpen på den tidigare macken hade brister och således var tvungen att stänga. Sedan dess har efterfrågan varit stor bland näringsliv, bofasta och turister. I samband med stängningen skrev kommunalråd Jenny Elander Ek följande: “Den befintliga anläggningen är ur funktion och vi behövde därmed ordna med en annan lösning. Den vi kom fram till var en obemannad tankstation liknande den i Gryt. Tyvärr innebär leveranstid samt tid för att få alla tillstånd att den inte skulle kunna komma på plats innan säsongen i princip är slut”.

Nu är äntligen en ny mack på plats och tongångarna är muntrare igen.
– Det är naturligtvis viktigt att det finns en sjömack i Valdemarsvik. Det är en god service som vi nu kan erbjuda genom samarbete med A100 och Ostkusten energi. Jag vill tacka alla parter som på detta sätt fått till en långsiktig och bra lösning som gynnar såväl invånare som besökare, säger Jenny Elander Ek som tillsammans med kommundirektör Karl Öhlander höll det band som Jonas Gustafsson på Ostkusten Energi och Anton Lundström på Marina A100 klippte under invigningen.

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

Share