Ögonblick i Ydre att ge bort

Sista minuten-klappar om stort och smått nu och då

Historien om en by berättar just historien om kyrkbyn Sund från dåtid till nutid.

YDRE (LT)

Ibland kan det vara svårt att komma på idéer till julklappar. Här följer fem tips på Ydreböcker som kan passa att ge bort eller varför inte läsa själv.

Det första tipset är Norra Vi hembygdsförenings Resan de gjorde. I den berättar författaren Björn Johansson om 550 ortsbor som åren 1850- 1920 utvandrade till och ibland återvände från Nordamerika.

Det mest omfattande källmaterialet kommer från bröderna Ekman som skrev tusentalet brev hem till Sverige om livet som fattiga invandrare. De jobbade som rallare, gruvarbetare, letade guld i Alaska och en av dem deltog i första världskriget i Europa. Kort sagt var det torpare, drängar, pigor och bönder som lämnade ett fattigt Norra Vi för att söka lyckan i ”det förlovade landet”.

Andrew utvandraren med plog och penna är en djupdykning i Andrew Petersons livsöde 1818-1898.

Från överfarten till USA 1850 och fram till bara några dagar före sin död gjorde han dagboksanteckningar och förde kassabok över inkomster och utgifter.

Dessa anteckningar fann Vilhelm Moberg i Minnesota Historical Society och de blev en stor källa till inspiration när Moberg skev om Karl Oskar och Kristina i Utvandrarserien. Utgivare och författare är Andrew Petersonsällskapet. Det arbetar för att bevara och fördjupa kunskapen om emigrationen till Nord-amerika i allmänhet och Andrew Petersons liv och öde i synnerhet.

I USA arbetar Carver County Historical Society på samma vis för att bevara Andrews farm med många bevarade byggnader från hans tid.

Det tredje tipset handlar om en kyrka. Torpa hembygdsförening har under året reviderat och förnyat boken Om Torpa kyrka. I boken får läsaren lära sig allt om kyrkan, kyrkogården, klockstapeln och klockorna med mera. Torpa kyrka är tillsammans med Asby av medeltida ursprung. Här finns målningar och träskulpturer från då och en fin skatt av kyrksilver och textilier. Kyrkans äldsta delar är från 1200-talet. Boken ger en fördjupning om kyrkan men även bygden.

Det fjärde tipset är Historien om en by som handlar om Sunds kyrkby i Ydre. Det är en berättelse om historia, nutid, flora, fauna, geografi, människor och husdjur. Det är smått och stort om vartannat.

Det är i det alldagliga som man kan hitta det intressanta och hur det historiska påverkar livet idag. Utgivare är Sunds kyrkbys byalag.

Det femte tipset är Den stora apstriden i Ydre där författarna Britt och Leif Risberg har grottat ner sig i olika arkiv för att få fram vad det var som hände i Ydre hösten 1964. Striden handlade om Ydres skolelever skulle få lära sig om evolutionsteorin eller inte. Bibeltrogna tyckte inte det.

Under några veckor kom Ydre att hamna i hela nationens blickfång på nyhetsplats, både i riksradio och på Dagens nyheters förstasida. Många av dem ville bara berätta om den bakåtsträvande bygden och tog, kanske, inte tillräckligt seriöst vara på de motsättningar som fanns. En bortglömd del av Ydres historia som är väl värd att läsa om.

Dessa böcker finns att köpa hos respektive hembygdsförening men också i Ydre kommunbibliotek.

Text och bild: ANN SOFIE FREDRIKSSON

Share