Ökat förtroende för politiken

Alliansen i Motala vill öka transparensen

Från vänster Kenneth Söderman (L), Thomas Säfström (C), Erik Backman (M) och Erik Forslund (KD).

MOTALA (LT)

Alliansen i Motala bjöd in till en presskonferens när det stod klart att de fått 26 av 57 mandat i kommunalvalet. Det var Erik Backman (M), Thomas Säfström ©, Kenneth Söderman (L) och Erik Forslund (KD). De gav ett mycket positivt intryck om att kunna samarbeta mellan sina…

Text och bild: EVA CARLSSON

Share