Onda seder

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.” Så lyder den första artikeln i de mänskliga rättigheter som antogs av FN den 10 december 1948.

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share