Optimism hos skogsbrukare

– Det är riktig skjuts i skogen

Många vill avverka skog. – Skogsägare ser positivt på utvecklingen av priset på både timmer och massaved, vilket fått effekten att avverkningsviljan ökar, säger Kjell Åsen.

KINDA (LT)

Det råder en stark optimism bland skogsägare. Det visar Skogsbaro-metern, som nyligen presenterades i samband med en träff på Kinda-Ydre sparbank. – Det är riktig skjuts i skogen, det råder högtryck, säger företagsrådgivare Kjell Åsen. Sex av tio skogsägare skulle köpa…

Text och bild: STEFAN HOLGERSSON

Share