Orgelvisning och skattjakt

Nationaldagen firades enligt tradition i St Anna

Nationaldagsfirande i lantlig miljö är en tradition i Sankt Anna.

SANKT ANNA (LT)

Som traditionen bjudit under senare år var det återigen dags för nationaldagsfirande i Sankt Anna. Att besökarna har lätt att hitta hit är det ingen som tvivlar på när man ser ut över den åker som på senare år tjänstgjort som parkeringsplats utöver de övriga. Här är fullt med bilar. Precis så som man önskar att det ska vara vid ett nationaldagsfirande.

Som en av årets varmaste dagar bjöd Sankt Anna bygden på strålande solsken. Många hade valt att ta med sig både stolar och kaffekorgar, och fastän evenemanget tog sin början redan under förmiddagen var det en strid ström av besökare som begav sig bort mot idrottsplatsen nedanför Sankt Anna skärgårdsskola och bort till den scen där uppträdanden skedde under dagen.

Dagens nationaldagsfirande inleddes i närvaro av Musikkåren under ledning av Claes Henke och inledningstal hölls av Bengt Svensson, ordförande i föreningen S:t Annabygden. Årets nationaldagstal hölls av Landshövding Carl Fredrik Graf som på nationaldagen valt att besöka den östra delen av Östergötland.

I konferenciersrollen fanns under dagen Lotta Källström, uppskattad underhållare. Och ska något vara så som det alltid har varit så ska det givetvis vara nationaldagsfirande med uppträdande av Peter och Matilda med familj.

Med allsångsvänlig musik blandat med rockklassiker var vi många som valde att sjunga med. Och med uppträdande av Ramunder spel- och dansgille och med sånguppträdande av barn från skolan känner man som besökare att det är så här man vill att ett nationaldagsfirande verkligen ska vara.

Nytt för i år var medverkan av Svenska kyrkan, Söderköping Sankt Anna församling. Här fanns möjlighet till orgelvisning i Sankt Anna kyrka men även skattjakt fanns med som en programpunkt. Besökare erbjöds att gå på upptäcktfärd inne i kyrkan, gärna i sin egen takt, för att på så vis delta i den skattjakt som pågick här under dagen. Något som uppskattades av besökare i alla åldrar.

Trots att många valt att ta med sig egen matsäckskorg var det ändå stor efterfrågan på både kaffe, bullar, smörgåsar och korv med bröd. Kön av besökare var lång och man förstår att det vara många som gärna önskade slå sig ner och fika en stund i denna fantastiska skärgårdsmiljö. Sankt Anna föräldraförening stod som ansvariga för kaffeserveringen med hjälp av både engagerade föräldrar och elever. Även syskon till dagens elever fanns med och hjälpte till Elever som slutade på skolan för flera år sedan.

Det är något visst när Sankt Anna bygden bjuder in till festligheter. Några av skolans före detta elever väljer då att återigen göra ett besök här. Kanske krama om någon av sina gamla lärare för att sedan kanske bege sig ner till Kalvholm för ett bad. Precis så som det var när de själva gick på skolan och det var en varm och solig dag. Det spelar ingen roll om man fortfarande är tonåring eller vuxen sedan många år tillbaka i tiden. Många väljer gärna att återvända till skolan för ett besök, om så bara för en dag.

Även i år passade alltså Skärgårdsskolan i Sankt Anna på att hålla öppet hus just under självaste nationaldagsfirandet och på så vis låta besökare ta del av den verksamhet som bedrivs här.

På förskolan hälsade Eva Johnsson välkommen och berättade att i höst är det fler barn än vanligt som lämnar förskolan för att börja i förskoleklass. Men då något fler barn än tidigare fötts under senare år i Sankt Anna med omnejd är man optimistisk och ser positivt vad gäller de som man tror kommer att välja barnomsorg här under de närmaste åren.

Uppe i skolan var det förskoleklassen och årskurs 1-6 som höll öppet hus. Där valde man att visa upp många av de arbeten som eleverna jobbat med under våren. Ett av dessa projekt som man förstår tagit en del tid i anspråk men som också genomförts med stor entusiasm är skärgårdsskolornas fyrprojekt. Skärgårdsfyrar runt om i landet har därför avporträtterats och här i Sankt Anna fanns Häradsskärs fyr att beskådas.

Anna Wastesson, lärare på Sankt Anna Skärgårdsskola var den lärare som tillsammans med sina kollegor visade vad eleverna arbetat med under året och hon känner sig nöjd med den verksamhet som finns här på skolan.

Nästa stora evenemang för bygden blir i mitten juli. Då bjuder man in till Sankt Anna dagen. Även då brukar många välja att besöka bygden och så blir det säkert även i år.

Text och bild MARIA LÖNNBERG

Share