Östergötlands största klimatutmaningar

[caption id="attachment_26299" align="alignleft" width="640"] För jord- och skogsbruk blir rätt mängd vatten vid rätt tillfälle en stor utmaning i ett klimat som blir både blötare och torrare.[/caption] Klimatförändringen ökar risken för negativ påverkan på samhället. Nu har Länsstyrelsen Östergötland analyserat och pekat ut tre områden som länet behöver fokusera på för...

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share