Östersjödagen lanseras i Sverige

Satsningar för att förbättra havets situation

Den 26 augusti är det dags för Östersjödagen. Då står vårt vackra, men tyvärr inte så välmående innanhav, i fokus.

GRYT (LT)

Övergödning, överfiske, utsläpp av miljögifter och ökad sjöfart är några av de problem som hotar Östersjöns flora och fauna. Många projekt för att förbättra vårt innanhav görs redan… och nu lanseras även en årlig dag för att sätta fokus på Östersjön i Sverige.

Gryts skärgård har många fina platser som är väl värda ett besök. Mest känt är kanske Harstena som har både restaurang och kiosk och trafikeras av olika båtturer.

Andra lockande platser är exempelvis Häradskär med sin röda fyr, naturreservatet Bokö, Fångö med sin fascinerande gruvhistoria samt de trevliga utflyktsmålen Gubbö och Ämtö.

Östersjön kan erbjuda fantastiska miljöer, men det är också ett av världens mest förorenade hav. En satsning med syfte att städa upp i skärgården är Projekt Ren Ostkust som fortsätter även denna sommar, och alla kan vara med och bidra till det viktiga arbetet.

Idén till Ren Ostkust kommer från ett projekt som startade 2012 i Göteborg och Bohuslän med syftet att skapa ett renare hav och en renare kust. För att planera städningen tog man fram ett digitalt kartverktyg: Strandstädarkartan, och nu funkar det även i Kalmar län och Östergötlands län.

Projektet sker i samarbete mellan Valdemarsvik kommun, Söderköpings kommun, Länsstyrelsen i Östergötland, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Kalmar län och kustkommunerna i Kalmar län.

Men det är också ett projekt som bygger på att medborgarna vill hjälpa till att plocka skräp när de är och badar, är ute med båten eller på annat sätt befinner sig i skärgården och upptäcker att det är skräpigt där de befinner sig.

2018 startades EU-projektet Smart marina i Fyruddens hamn. Syftet med projektet är att höja nivån på ett 30-tal hamnar i Östersjön. Främst handlar det om att förbättra servicen och standarden och marknadsföra hamnarna mot en större europeisk marknad, men det handlar även om att modernisera och förbättra säkerheten och miljöanpassa anläggningarna.

Till denna sommar fick Fyruddens hamn hissa så kallad Blå flagg, som är en internationell miljömärkning för fritidsbåtshamnar vilket innebär att de uppfyller ett antal kriterier inom områdena vattenkvalitet, säkerhet och service, miljöutbildning samt information.

Men det behöver göras ännu mer för ett friskt och välmående hav och därför lanseras nu Östersjödagen i Sverige. Baltic Sea Day startades i Finland av John Nurminens Stiftelse 2019. Dagen har kommit att bli en stor och uppskattad dag speciellt i Finland och målet är att dagen ska bli en årligen återkommande dag i alla Östersjöländer. Östersjödagen firas varje år den sista torsdagen i augusti med olika evenemang och jippon. I år är datumet den 26 augusti. Alla organisationer och aktörer som vill är inbjudna att medverka på det sätt som passar dem.

– Östersjödagen är vår samhälleliga gärning för att påminna människor om vårt älskade havs unika och varierande natur och kulturarv. Genom att tillsammans arrangera olika evenemang och visa upp goda exempel kan vi – kuststaterna i Östersjön – göra Östersjön till ett modellhav för andra havsområden i världen, säger Annamari Arrakoski- Engardt, vd för John Nurminens Stiftelse.

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

Share