Östgötaskärgården, regionens stolthet

En unik miljö med potential att utöka hela regionens attraktionskraft

Carl Fredrik Graf, Östergötlands landshövding (till höger) och kommunstyrelsens ordförande Martin Sjölander, Söderköpings kommun på besök på Bergön. Bild: SÖDERKÖPINGS KOMMUN

Östgötaskärgården är en internationellt sett unik miljö med potentiellt stor attraktionskraft. Genom att utveckla Östgötaskärgården utvecklas även hela regionens attraktionskraft.

Besöksmål såsom Kolmårdens djurpark, Göta kanal, Varamobadet eller Vadstena med flera kompletterar varandra och skapar större att – raktionskraft. När det gäller projektet att utveckla Bergön i Sankt Anna Skärgård till en turism och besöksanläggning ska det inte ses som en etablering enbart i Söderköpings kommun. Satsningen får även en positiv inverkan för besöksnäringen i hela Östgöta – skärgården.

Projektet är en satsning som ligger väl i linje med Region Östergötlands strategi för att utveckla Östgötaskärgården som besöksmål.

Region Östergötland har tillsammans med skärgårdskommunerna Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Västervik och Oskarshamn tagit fram ”Gemensamt utvecklingsprogram för kust och skärgård i Östergötland och Norra Småland 2030”. I programmet är alla överens om målet med en kust och skärgård som genom sina unika värden är attraktiv för boende, verksamheter och rekreation. Kust och skärgård är en attraktiv del av regionen och den ska vara besöksnäring i samklang tillgänglig för alla under hela året. Det poängteras att kommunerna bör utreda lämpliga platser som kan utvecklas som målpunkter för natur- och kulturvärdena i skärgården.

Vikten att utveckling ska ske i områden som redan är ianspråktagna för byggnation poängteras. Projektet i Sankt Anna är ett gott exempel som följer utvecklingsprogrammets intentioner. Bergön är en ö som redan är ianspråktagen då det under lång tid har bedrivits militärverksamhet där. Genom denna satsning kan allmänheten enklare ges tillträde till Östgötaskärgården. Det är en möjlighet för hela Östergötland. Region Östergötland och alla skärgårdskommuner är helt eniga om att en utveckling av Bergön är positiv för hela regionen.

I Besöksnäringsstrategi i Östergötland som antogs av Region Östergötland 2016, talas om vikten av samverkan mellan olika parter, att se besöksnäringen som ett system, där olika tjänster levereras av olika aktör. Där en aktör kan locka besökare som sedan köper tjänster av andra på plats. Det är precis detta som beskrivs i projektbeskrivningen för Bergöprojektet.

En utmaning för Östgötaskärgården är att befolkningsunderlaget inte räcker till för service året runt. Det krävs satsningar som skapar värden som inte bara gynnar sommarturismen, utan även skapar möjlighet till kommersiell service året runt vilket är positivt även för åretruntboende i Östgötaskärgården. Östgötaskärgården har fått ett uppsving i hemestertider och för att intresset ska kvarstå krävs fortsatta satsningar och utveckling.

Arkösunds skärgård, Sankt Anna skärgård och Gryts skärgård är Östgötaskärgården, Regionens stoltheter. Bevara Östgötaskärgården genom att utveckla den, för oss nu och för framtidens skull.

Julie Tran (C) regionråd i Region Östergötland och ordförande i Skärgårdsrådet

Eva Andersson (S) regionråd och ordförande i Regionutvecklingsnämnden i Region Östergötland

Ulric Nilsson (C) kommunalråd i Söderköpings kommun

Martin Sjölander (M) Kommunstyrelsens ordförande i Söderköpings kommun

Share