På tomtespaning i Skogssjöområdet

Hitta tomtehuset i Skogssjöområdet

Här är tomtefamiljen samlad i storstugan. Bakom tomtehuset breder skogen ut sig. 

MJÖLBY (LT)

Naturen har blivit vårt vardags- och sällskapsrum och promenader den nya fritidssysslan. Ett utmärkt område att ta del av är naturreservatet Skogssjön i Mjölby. Alldeles i början… av istidsspåret har någon, under en stor granvälta, låtit några små tomtar flytta in.

Anneli Ahlström hoppas att tomtarna ska få sällskap så att Mjölby får ett eget tomtelandskap nu till jul. Julen i år blir annorlunda och det behövs ljusglimtar och överraskningar att titta på utomhus. I Skogssjöskogen är allt som upplagt för ett tomtelandskap bland mossa, rötter och träd.

Skogssjöområdet är något alldeles extra; förutom spännande natur ger området en utmärkt lektion i hur istiden har format landskapet. När isen drog bort för omkring 12 000 år sedan låg stora isblock kvar. Isälvar förde med sig grus och sand som bildade rullstensåsar.

När isblocken smälte bildades dödisgropar. Skogssjön är en sådan dödisgrop och har varken tillflöden eller utlopp. Marken omkring är sandig, så regnvatten sjunker ned och bildar grundvatten. Skogssjöns yta visar därför grundvattennivån i området.

Genom skogssjöområdet går många spår av olika längd och svårighetsgrad. Istidsspåret är relativt svårt och tre kilometer långt men det är alldeles i början som tomtehuset finns. En rotvälta helt övertäckt med mossa bildar något som verkligen kan tas för ett charmigt och spännande tomtehus.

På sluttningen runtom breder mossan ut sig och ståtliga tallar av imponerande ålder vaktar området. Här var det som Anneli Ahlström med barnbarnet Ellen hittade tomtehuset.

Var kommer tomten från? Vår egen nordiska och svenska tomte med vitt skägg, röd luva och en säck med gåvor som delas ut till främst barnen har många rötter. Äldst är helgonlegenden om Sankt Nikolaus som levde på 300-talet. Han hjälpte fattiga, beskyddade barn och räddade staden Myras befolkning från att svälta ihjäl. Legenderna om hans mirakulösa gärningar är många.

Över 1 000 år senare blev Sankt Nikolaus populär i Holland och kallades där Sinterklaas. Han var en god man som flög över taken och kastade ned gåvor till barnen. Så tog Sinterklaas ett hopp över Atlanten och fick namnet Santa Claus. 1863 målade konstnären Thomas Nast honom som en rund och godmodig tomte som gav barnen paket och 1920 tecknade Haddon Sundblom en tomte som Coca Cola använde som reklam och så blev tomten välkänd som glad, god och rund med röd luva.

I Sverige var först tomten en liten Nisse som såg till gårdens befolkning och vaktade så att alla var snälla mot varandra och särskilt mot djuren. Så skrev Viktor Rydberg dikten ”Tomten” och den blev välkänd och älskad i många kretsar. Jenny Nyström fullbordade utseendet på vår tomtenisse, då han fick en röd luva. Sagorna och bilderna av tomtar blev välkända och även de älskade.

Kombinationen av vår egen tomtenisse och den vänliga Santa Claus har gett oss vi vår egen nutida tomte. Han som tar emot önskelistor och har sin fasta boplats i Rovaniemi finska Lappland enligt en sentida tradition. I berättelserna om hur tomten uppstod finns även en annan sida med mörkare innehåll som bland annat är förknippad med asatron.

Nu är tomten mångfaldigad i bilder och berättelser samtidigt som seden att skapa tomtelandskap börjar bli populärt. Så om nu Ellen, Annelis barnbarn, får som hon vill så kommer Mjölby att få ett eget tomtelandskap mitt i den vackra Skogssjöskogen.

Text och bild: INGA BIRGITTA WIDÉN, HANS BLOMBERG

Share