På vikingatiden dracks jul

Anders Lindkvist på Norrköpings stadsmuseum kan sin julbordshistoria

Julbordet är en spännande syntes från det sena 1800-talets köksideal, säger Anders Lindkvist. Att julen är en köttstinn helg har anor från den tid då höstslakten av julgrisen skedde.

NORRKÖPING (LT)

Julen är full av traditioner. Många firar högtiden som åminnelse av Jesu födelse medan andra enbart anammar den kyrkliga högtiden genom att besöka kyrkan på julaftonens midnattsmässa eller juldagsmorgonens julotta. Ett är dock säkert, nästan alla samlas kring det uppdukade…

Text och bild: CARINA LARSSON

Share