Pandemin har gett ökad handel

Kisa har klarat sig bra med låga butikshyror

Johan Isaxon gratulerar Karin Edestedt med en blomma från Kisa Handel & Service när hon den 25 maj öppnade sin butik Frideborg Present i ny lokal vid torget i Kisa.

KISA (LT)

– Olika branscher har drabbats olika hårt av pandemin. Livsmedel och bygg har till exempel gått bra medan kläder och skor haft det tuffare. Men om folk har handlat så har de ofta… handlat lokalt. Och vi märker nu när kunderna börjar återvända att det är det fysiska mötet man längtat efter – det ser man tydligt.

Det säger Johan Isaxon på Sandströms Mode och ordförande i föreningen Kisa Handel & Service, som i år firar 20-årsjubileum.
– Syftet med föreningen är att hålla ihop handel och service och att visa på den styrka och det utbud som finns här. Det finns en glädje i att ha ett stort serviceutbud på en liten ort som Kisa.
– Ja, det finns en stark tradition av handel i den här bygden, säger Gudrid Hansen som fungerar som samordnare för föreningens aktiviteter. Det finns historiskt sett ett gemensamt intresse och en vilja till samverkan mellan företagen. Och nu ser vi glädjande nog att nya generationer tar över flera av företagen, så det finns en uthållighet också.

Kisa Handel & Service bildades 2001 när man drog igång det som kallas Kisa Ruschen som kulle stimulera julhandeln och uppmuntra köptrogenhet. Föreningen har idag cirka 35 medlemmar och anordnar förutom Kisa Ruschen bakluckeloppis på torget på lördagar under juli och augusti och ansvarar för en av sommarens Levande Torgdagar. Sommaren 2020 var det mesta inställt, men nu hoppas man kunna komma igång igen.
– Vi använder överskott från Kisa Ruschen för att anordna en fest med underhållning under Handlarnas dag i juli. Det är viktigt att det händer saker i samhället, och det är positivt att torghandeln nu har kommit igång igen efter de senaste veckornas personliga lockdown, säger Johan Isaxon och Gudrid Hansen fyller i:

– Men det är viktigt att säga att handeln och servicen i Kisa inte bara är koncentrerad till torget. Storgatan och Ödängsområdet är andra centra. Och vi vill framöver ordna fler aktiviteter i kvarteret Vråken.

Hur har då det senaste ett och ett halvt årets pandemi påverkat?
– Det har varit olika kännbart för olika branscher. Men vi har sett att om folk har handlat så har de i stor utsträckning handlat lokalt. Visst har näthandeln ökat, men kanske inte så mycket som man kan tro, säger Johan Isaxon.
– Och vi har också anpassat oss så att kunder har kunnat boka tid i butik eller hämta varor utanför dörren.

– Jag tror att folk hellre har handlat i Kisa än åkt in till en stor galleria i Linköping, säger Gudrid Hansen och hon får medhåll av skohandlaren Lasse Sandström:
– I den här branschen, som generellt sett har drabbats hårt, ser vi att de är de största butikerna som tagit mest stryk. De ligger ofta i gallerior med höga hyror. Så placeringen spelar stor roll.

– Jag har lyckats hålla siffrorna på samma nivå som 2019 och det beror dels på att många handlat på hemorten men också på att kunder från andra håll har upptäckt butiken. Jag hoppas att den trenden håller i sig.

En bransch som gått bra under pandemin är blomsterhandeln.
– Det har gått förvånansvärt bra, över förväntan. Det har förstås varit väldigt mycket utkörning med bud och blommogram. Under sådana här omständigheter är det ju alltid bra att göra någon glad med en blomma, säger Marie Svensson som i 30 år drivit Kisa Floristen tillsammans med Pia Schedenborg. Sedan den 3 maj har de flyttat in i större lokaler vid torget med bättre arbetsutrymmen och möjlighet till exponering.

Förhoppningsvis ebbar pandemin ut i takt med att allt fler blir vaccinerade. Och kanske blir det första samtalsämnet med kunderna återigen vädret, efter att mest ha handlat om pandemin, tror Johan Isaxon som också vill se positivt på den tuffa tiden med stor ovisshet för många.
– Det finns ju inget ont som inte har något gott med sig. Våra företag har tvingats se över verksamheten och står nu bättre rustade för framtiden.

Text och bild: JAN HULTMAN

Share