Park ska peppa barn till rörelse

Häftig lekpark byggd i Skärblacka

Skärblacka har fått en så kallad Pep Park, som ska uppmuntra till naturlig vardagsmotion för barn och unga.

SKÄRBLACKA (LT)

Länet har fått sin första Pep Park, och den ligger intill Parkskolan i Skärblacka. Bakom projektet står Hyresbostäder som skapat Pep Parken tillsammans med Hyresgäster, Skärblackabor… och elever från Parkskolan.

Skärblackas Pep Park står redan nu färdig att användas med det planeras för en pampig invigning under våren, förhoppningsvis med kronprinsessparet som inbjudna gäster. De är nämligen initiativtagare till den icke vinstdrivande organisation Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus, och bland annat ligger bakom konceptet Pep Park. Sveriges första Pep Park öppnades i Solna 2019, och parkerna ska ge barn, ungdomar och vuxna förutsättningar till lek, rörelse och vardagsmotion tillsammans.
– Vi tog fram konceptet Pep Park för att inspirera fler att skapa aktivitetsytor för att främja rörelseglädje hos barn och unga. Idag vet vi att bara en bråkdel av barn och unga rör sig i den utsträckning de behöver, att då bygga fler ytor som inbjuder till lek och rörelse är något vi ser som otroligt positivt, säger Carolina Klüft verksamhetschef Generation Pep.

För att kunna bli en certifierad Pep Park behöver parken uppnå sju kriterier. Den ska ge barn, ungdomar och vuxna inspiration och förutsättningar till lek, rörelse och vardagsmotion tillsammans med syfte att utveckla kondition, balans/ styrka och koordination. Den ska även innehålla lek – redskap anpassade för olika åldrar och funktionsvariationer, vara kostnadsfri att besöka, innehålla kunskapselement från Generation Pep och vid sin projektering involvera barn och lyssna till och inspireras av dess röster.

En Pep Park ska inte ha säkerhetsföreskrifter som är oproportionella skaderisken på ett sådant sätt att leken inskränks. Äventyret får inte byggas bort. Slutligen ska den vara en trygg plats med exempelvis grönska så att det finns naturliga platser för att vara on-stage, off-stage och backstage, det vill säga: finnas utrymme för rekreation men också för återhämtning och vila.

Det är Hyresbostäder som anlagt parken och tagit hjälp av hyresgäster, Skärblackabor och elever från Parksskolan i Skärblacka med att utforma parken och dess innehåll. Parkskolan har jobbat i ämnena bild och teknik för att ta fram det bästa förslaget och barnens idéer och förslag har legat till grund för parkens form.
– Unga elever som blir lyssnade på och får vara delaktiga i ett projekt som detta får dem att växa och känna engagemang. Det är viktigt inför framtiden, säger Anna Ljungemyr, rektor Parkskolan Skärblacka.

Parken har kostat 2,7 miljoner och från början var inte tanken att bygga en Pep Park utan bara att ersätta ett trasigt klätternät med en ny lekyta. Men projektet växte och i parken finns klätterbanor av olika svårighetsgrad, en linbana, ett utegym, ett DJbås, en mountainbikebana och mycket annat. Ett grundkrav har varit att använda så mycket material som möjligt från naturen och återanvända miljön för en hållbar park. I projektet har man samarbetat med Green Landscaping.
– Det är viktigt för oss på Hyresbostäder att parken blir tillgänglig för alla och att de boende i området är med och utvecklar Skärblacka, säger Lars Axelsson, områdesansvarig Hyresbostäder Skärblacka.

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

Share