Pengaregn över föreningar

1,1 miljoner kronor från Kinda-Ydre sparbanks utvecklingsfond

Johan Widerström, vd för Kinda-Ydre sparbank, är mycket glad över att banken kan hjälpa till att utveckla föreningslivet i bygden genom bidrag från idéfonden.

KINDA (LT)

27 föreningar får dela på 1,1 miljon kronor när Kinda-Ydre sparbanks utvecklingsfond – Idéfonden – delar ut årets bidrag.

– Vår fond riktar sig framför allt till det lokala föreningslivet. Det känns väldigt roligt och stimulerande att kunna tillföra positiv energi och skapa nya möjligheter för utveckling av bygden, säger bankens vd Johan Widerström.

Sparbankens utvecklingsfond – Idéfonden – kom till 2018 på initiativ av huvudmännen, som representerar kunderna i Kinda-Ydre sparbank. Detta är alltså fjärde året som pengar fördelas ur fonden. Hur stor summan är varje år beror på bankens resultat föregående år och hur mycket årsstämman beslutar avsätta till fonden.

– Den här satsningen ligger helt i linje med vårt stora samhällsengagemang. Det betyder mycket för invånarna att leva i en bygd som utvecklas på ett positivt sätt. Vi är en lokal bank som kan och vill göra skillnad genom att gynna utvecklingen och möjliggöra nya spännande projekt, säger Johan Widerström.

Totalt hade 44 ansökningar kommit in när ansökningstiden gick ut den 31 juli. 27 av dessa, d v s mer än hälften, får bidrag ur Idéfonden.

De föreningar som beviljats mest pengar är: Brokinds IF 120 000 kronor, Kinda Båtklubb 100 000, Kinda Ryttarförening 80 000 och Ydre Ungdomsråd 65 000. I stort sett alla som ansökt har fått prutade belopp jämfört med vad de ansökt om.

Fördelningen görs av fondkommittén, med representanter för den 155-åriga bankens huvudmän, styrelse och medarbetare.

Bedömningen av ansökningarna görs utifrån tre kriterier: Det ska vara för ett specifikt ändamål, det ska vara till allmännytta och utan personligt vinstintresse. De som ansöker ska kunna genomföra projektet själva. Det krävs dock ingen egen ekonomisk insats.

– De projekt som beviljats pengar handlar till stor del om att utveckla ideella verksamheter och dess anläggningar. Jag ser fram emot att följa många nya och spännande projektarbeten, som kommer att märkas och sätta fart på bygden. Det kommer att hända mycket inom hela vårt verksamhetsområde, som omfattar Kinda, Ydre och södra delen av Linköpings kommun, säger Johan Widerström.

Den 23 september blir det utomhustillställning då alla föreningar som fått bidrag får berätta om sin projekt och ta emot en symbolisk check. Bidraget betalas sedan ut när projektet genomförts.

Pengarna i Idéfonden delas ut utöver Kinda-Ydre sparbanks vanliga sponsring av löpande aktiviteter under året med drygt en miljon kronor.

Text och bild: JAN HULTMAN

Share