Peter Karlssons tisdagstimme

Kommunstyrelseordförandens demokrativerktyg

Peter Karlsson och Margaretha Wärnberg studerar en skiss över gator och trafikflöde vid Rådhustorget.

VADSTENA (LT)

Sedan två år tillbaka finns kommunalrådet Peter Karlsson tillgänglig den första tisdagen varje månad intill cafeterian i kommunhuset för att fånga nya tankar och idéer från medborgarna. Fyra eller fem brukar komma varje gång. ”Prata med Peter” aviseras på Facebook. Däremot inte bland evenemangen på kommunens hemsida.

Vid Peters tisdagstimme i december kommer ett par som är relativt nyinflyttade. Det betyder att de har bott i Vadstena cirka tre år. Det är Margaretha Wärnberg, som har berättat för dem om denna möjlighet, och hon är också med vid deras besök.

Samtalet börjar med kylan och den stora frågan som kan delas i två. Ska Vättern lägga sig i år och när var det egentligen senast? Några årtal figurerar men ingen runt de två borden vet säkert.

Sedan börjar tankarna. Även Margaretha har ett förslag till förbättring och hon får börja. Det gäller trafiksäkerheten när man går från Rådhustorget och kommer in på Hovgatan. Gatan är mörk, cyklister kommer snabbt och det kan vara farligt för fotgängare. Margaretha har med sig en skiss över gator och faror. Peter lovar att lämna den till samhällsbyggnadsnämnden.

Peter berättar att Vadstena har avskaffat möjligheten att lämna medborgarförslag. I stället finns appen ”Ett bättre Vadstena”. Där kan man anmäla slocknade gatljus, föreslå nya aktiviteter eller ha funderingar kring märkena på Rådhustorget. Man kan också skriva ett brev eller ringa. Eller, som sagt, komma till Peter på hans tisdagstimme.

Nu till dagens huvudförslag. De två medborgarna har aviserat sin närvaro och sitt förslag och Peter har kollat med den politiska majoriteten (M, S och MP) att man är överens. De tycker att det är en bra idé och vill hjälpa till.

Medborgarna är två glada hundägare och de vill att det ska skapas en hundpark i Vadstena. De har kollat med statistik på Jordbruksverket och kan berätta att det finns 900 registrerade hundar i cent rala Vadstena. De påpekar att det är frivilligt att registrera så antalet är säkert ännu större. Behovet av en hundpark är stort, hävdar de.

Hundparken ska gärna ligga nära vattnet så att hundarna kan bada när de önskar. De båda medborgarna tror att en hundpark kan bli en bra mötesplats även för människor – både med hund och utan. Som en jämförelse nämns att Linköping har fem hundparker. I Vadstena finns i dag en hundrastgård vid Jakobs Gärde men där tycker hundarna att det är tråkigt att vara. De vill inte leka där.

Peter tycker att det behövs en förening, en part att diskutera med för kommunen. Det blir många frågor, som ska lösas. Var ska parken ligga? Hur högt ska staketet vara? Ska det finnas soffor och bord? Och så vidare. Det behövs någon som för hundägarnas talan.

Det blir snabbt en diskussion om det praktiska. Margaretha vet ett trevligt ställe för en hundgård nedanför koloniträdgårdarna. Kvinnan efterlyser föreningsstöd. Hon vill ha hjälp med hur man skapar en förening. Hon vet att det finns en brukshundsklubb men den är passiv. Hon får tipset att prata med mannen i Lions loppis. Han vet allt om klubben.

Kvinnan berättar att på Facebook finns ”Hundar i Vadstena”. Problemet är att när hon frågar finns det bara åtta intresserade av att vara med i en förening. Enligt folk på en av hundparkerna i Linköping bör det vara minst 20 intresserade familjer för att det ska fungera. Ett alternativ till förening kan kanske vara en grupp.

Så småningom övergår samtalet till andra tankar. Bättre skyltning till klosterområdet. Fler återvinningsstationer. Cykelvägar. När ett förslag om ytterligare gupp kommer upp, säger Peter att kommunen kanske borde skaffa flera fartmätare i stället. De visar bilens hastighet i röda siffror om man kör fortare än vad skyltarna anger.

”Prata med Peter, kommunstyrelsens ordförande.” är ett viktigt och trevligt sätt att möta kommuninvånare på. Samtala om vad som helst. Lyssna och svara på frågor, ta emot idéer och förslag samt ta emot kritik. Att ha en dialog som leder framåt, allt för att vi som bor i kommunen skall ha det bra, säger Peter efteråt.

Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM

Share