Platsen och maten lyfter varandra

Geografiska matvarumärken ett vinnande koncept

Att addera en specifik plats i namnet ger en känsla av äkthet och kvalitet. Bild: Kinda Gurka.

ÖSTERGÖTLAND (LT)

Kinda gurka, Brunneby Musteri och Vikbolandsstruts. Att nämna produktens geografiska ursprung gynnar utvecklingen av lokala matprodukter visar den nya rapporten Geografiska matvarumärken.

Det blir allt enklare att se ursprung på mat och dryck i butiken, och det är något som uppskattas av svenska konsumenter.

Mat och dryck producerad i Sverige uppfattas som trygg och säker och i en nyligen gjord undersökning från Svenskmärkning framgår att minst sju av tio svenskar tycker att svensk livsmedelsindustri är viktig, att de vill gynna svenska bönder, att ursprungsmärkning underlättar när de handlar mat, att det är viktigt med svenska råvaror och att de är beredda att betala mer för svenska råvaror.

Men det räcker inte med att en produkt är från Sverige. Dagens konsumenter är medvetna och krävande och vill vara mer specifika än så.

Allt fler konsumenter efterfrågar närproducerad mat. De vill veta från vilken gård köttet kommer och på vilken plats matprodukterna framställts. Detta intresse kring ursprung och kvalitet gynnar utvecklingen av lokala matprodukter visar den nya rapporten Geografiska matvarumärken.

En tydlig koppling till en geografisk plats har visat sig vara ett vinnande koncept. Exempel på detta är exempelvis Västerbottensost, Kalix Löjrom och Hernö Gin.
– Ett tydligt kommunicerat geografiskt ursprung på matvaror signalerar hög kvalitet för konsumenterna. Varumärken som lyfter en plats förknippas med en levande landsbygd och småskaliga mataktörer. Det är mervärden som är viktiga för många svenska konsumenter, säger Tobias Kreuzpointner, samordnare på Jordbruksverket.

I Rapporten identifieras sju framgångsfaktorer som i olika hög grad varit avgörande för geografiska varumärkens genomslag på marknaden.

Dessa är:
1.En tydlig identitet
2. En vision och strategi
3. En autentisk känsla
4. Verifierad kvalitet
5. Aktivt arbete med marknadsföring
6. Kontinuerlig omvärldsbevakning
7. Ett brett samarbete.

Det handlar bland annat om hur varumärken kan bli en viktig utgångspunkt för försäljning till restauranger och livsmedelsbutiker och öppna för lokala samarbeten kring logistik- och marknadsföringsinsatser.

Varumärken som lyfter en geografisk plats bidrar till att stärka lokalsamhället och ger även positiva synergieffekter för utvecklingen av platsvarumärken och turistdestinationer.

Rapporten skickar även med tre viktiga “Tänk på”- punkter:
• Det är viktigt att vara förändringsbenägen för att bana väg för förbättringar, och det behöver ofta inte vara dramatiska förändringar som behöver göras för att hänga med i omvärlden.
• Bristande omvärldsbevakning kan leda till förbisedd potential – intressen, preferenser, trender och marknaden i stort förändras.
• Stärk de kanaler som redan har ett starkt symbolvärde för konsumenten, så som gårdsförsäljning och Bondens marknad.

– Vi hoppas att rapporten är till hjälp för föreningar och företag i landet som satsar på sina matprodukter att utveckla sina geografiska varumärken, sin stolthet och sitt samarbete, säger Malena Bathurst, samordnare på Jordbruksverket.

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share