Posten behöver krishantering

Peter Eriksson (MP) är arg. Bostads- och digitaliseringsministern tycker att det räcker nu med Postnords hantering av det statliga uppdraget. Bokstavligen alla, förutom Postnord, och övriga regeringen, verkar hålla med. Är inte servicen till för alla? Postnords krishantering ter sig minst sagt underlig. När kommunikationsdirektören Per Mossberg genom SVT bemöter ministerns hårda kritik, väljer denne att bortse från alla tillgängliga fakta. Postnord utgår istället från egen uppfattning om huruvida de uppfyller uppdraget eller ej. Kvalitetskraven överträffas till och med regelmässigt. Postnord verkar befinna sig i dvala. Klagomålen fullständigt fyller alla forum för tillfället. Bristerna lämnar enorm oreda, på vissa håll till och med kaos bakom sig. Men istället väljer kommunikationsdirektören att vara sarkastisk. Självklart tycker denne, att även Eriksson ska få bli nöjd med Postnord. Fortsättning publicerad i papperstidningen 161014

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share