Promenad runt Gamla torget

Fantastisk kulturmiljö på historisk plats

Gamla torget, med Verksgatan bakom, är fortfarande en viktig plats för Åtvidabergarna.

ÅTVIDABERG (LT)

Skapandet av Kulturcentrum har gjort en redan intressant plats ännu intressantare. Området kring Gamla torget kan erbjuda vackra kulturmiljöer som är en njutning att vandra runt i.

På en gräsyta intill Gamla torget ligger två stora bottennasar under ett tak som ett monument över kopparbrytningens betydelse för Åtvidabergs historia.

De väger 13 ton vardera och har bildats under sulubruket på härdens botten. De innehåller främst metalliskt järn med inblandning av koppar, skärsten och föroreningar.

Man har brutit koppar i Åtvidaberg åtminstone sedan 1413 då Erik av Pommern undertecknade sitt privilegiebrev, men det var på 1700- talet som kopparbrytningen verkligen tog fart genom en bergslagsbildning 1779 och tillkomsten av fideikommisset Baroniet Adelswärd 1783.

Och det var efter det som det moderna Åtvidaberg så sakteliga växte fram.

Gamla torget blev något av brukssamhällets hjärta när kopparverket förlades där. De stora gruvfälten i Bersbo och Närstad saknade vattenkraft och därför anlades kopparverket vid Åtvids ström där man förädlade malmen. På 1760- talet byggdes fallen ut, dammar anlades och byggnader uppfördes.

Vid det nedre bruket låg bland annat bruksgården, hyttorna och en kvarn. Vid det övre bruket anlades ett torg med handelsbod och värdshus.

Orten utvecklades och på 1800-talet hade ett industriellt mönstersamhälle vuxit fram. Verksamheten vid kopparverket upphörde 1902 men Gamla torget fortsatte att ha en central betydelse även efter det.

När kopparepoken tog slut omstrukturerades verksamheten och inriktades istället på träförädling. AB Åtvidabergs förenade industrier bildades och satsade bland annat på snickerifabrik och hjulfabrik.

Så småningom växte Facit fram som blev ett framgångsrikt exportföretag. Men på 1970-talet tog även den eran slut, men Gamla torget fortsätter ända in i våra dagar att vara en viktig plats för Åtvidaberg.

Idag finns bland annat gymnasieskola och en stor mängd företag i området, och på senare år har även Kulturcentrum vuxit fram med exempelvis biblioteket, turistbyrå och fritidsgård.

Vandrar man runt i området finns mycket fint att titta på. Dels diverse konst i form av exempelvis väggmålningen på Mässen. Men här finns även Maria Gullqvists verk “Konstpaus” som består av fyra röda kuber, en utsnidad motorsågsskulptur, keramikverket ”Lika värde”, och på vissa husväggar sitter det gamla fotografier.

Missa inte heller att promenera längs Verksgatan som består av ett antal välbevarade hus från 1700-talet. De byggdes mellan 1777 och 1792 som bostäder åt arbetarna vid Åtvidabergs kopparbruk.

Husen såldes 1975 till Åtvidabergs kommun och 2004 sålde kommunen byggnaderna till privata ägare. Sedan dess har husen renoverats och ingår i en samfällighetsförening för bevarande av de kulturella värden som husen och gatan utgör.

Men hela området kring Gamla torget är en upplevelse av historia och industridesign. I den vackra kulturmiljön skapar räcken, vatten, trappor, tegelbyggnader och gränder ett myller av intryck och ögonfägnad. En njutning att promenera runt i.

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

Share