Räcker inte med självförsörjning

”Vår beredskap är god”, var budskapet till det svenska folket från statsminister Per-Albin Hansson hösten 1939. Det handlade inte bara om den militära beredskapen, som var allt annat än god, utan också om möjligheten att föda folket. I direkt anslutning till uttalandet om beredskapen sa Hansson: ”Vårt jordbruk har under de senaste åren alltmera hänvisats till hemmamarknaden. Det är bättre rustat än någonsin att på sitt område uppbära självförsörjningen.” Ända in på 1980-talet styrdes Sveriges politik delvis av erfarenheterna från världskrigen. Det fanns beredskapslager och en organisation för hur jordbruket skulle fungera i ett kris- eller krigsläge. Fortsättning i papperstidningen 161223

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share