Bättre ekonomi

Lennart Tingefors vid skrivbordet i bostaden, varifrån många frågor klaras ut. Det blir dock också en hel del gårdsbesök. – Vi ombud gör löpande besök på större gårdar vartannat år, framhåller han.

Lennart Tingefors vid skrivbordet i bostaden, varifrån många frågor klaras ut.

FALERUM (LT)

Svenskt lantbruk kan se tillbaka på 30 år med genomgripande förändringar – avregleringen runt 1990, EU-medlemskapet, en hårdnande internationell konkurrens och många andra händelser har påverkat bondens vardag. Idag finns problem med lönsamheten, främst för de företag som bedriver mjölkproduktion och det ger dessutom negativa återverkningar i andra delar av lantbruket. Länstidningen har träffat Lennart Tingefors i Falerum för att diskutera vad man som lantbrukare bör tänka på för att kunna förbättra det ekonomiska utfallet. Lennart bor på sin jordbruksfastighet Tingetorp där jordbruket är utarrenderat. Gårdens skogsbruk med tillhörande jakt sköter Lennart själv och sonen Andreas som är utbildad skogstjänsteman hjälper till. Text och bild: KLAS-GÖRAN WENNERSTRÖM Fortsättning publicerad i papperstidningen 151002

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share