Regeringsskiftet ägde rum i tisdags

Regeringsskiftet ägde rum vid en skifteskonselj på Kungliga Slottet med Hans Majestät Konungen som ordförande och kronprinsessan på plats. Bild: INGEMAR LINDEWALL/ KUNGL. HOVSTATERNA

Sverige har en ny regering. I måndags godkände riksdagen mitt förslag att utse Magdalena Andersson (S) till statsminister. Efter regeringsförklaring i riksdagen i tisdags och konselj… på Kungliga Slottet samma dag är regeringsskiftet nu genomfört.

Jag skrev ju i förra veckan på denna plats om att riksdagen förra onsdagen godkände mitt förslag att utse samma Magdalena Andersson till statsminister. På eftermiddagen samma dag inkom hon dock med begäran om att bli entledigad från befattningen som statsminister eftersom Miljöpartiet valt att lämna regeringen, något jag inte hade kännedom om när jag skrev förra veckans text. Jag entledigade henne samma dag. Därmed avbröts i förtid den 52:a regeringsbildningen efter det moderna statsministerämbetets inrättande år 1876.

Torsdagen den 25 november samrådde jag enskilt med partiledarna för riksdagspartierna. På eftermiddagen den dagen föreslog jag sedan riksdagen att utse Magdalena Andersson (S) till statsminister i en regering bestående av företrädare för Socialdemokraterna.

Riksdagen godkände förslaget måndagen den 29 november. Jag utfärdade på riksdagens vägnar förordnande för Magdalena Andersson (S) som Sveriges 34:e statsminister.

Dagen därpå avgav hon sin regeringsförklaring i riksdagen och anmälde för riksdagen de av henne utsedda statsråden. Därefter hade regeringen en pressträff och vi i talmanspresidiet åt lunch med den tillträdande regeringen och fick en chans att byta några ord mellan pressträffar och intervjuer, innan det var dags för skifteskonseljen klockan 13.

Konseljen leddes av Hans Majestät Konungen och även kronprinsessan var på plats. Efter några inledande ord av kungen lämnade jag en redogörelse för regeringsbildningen, varpå kungen konstaterade att regeringsskifte ägt rum. Därmed var den öppna delen av konseljen slut och därefter vidtog en stängd del, med enbart kungen, kronprinsessan och den nya regeringen närvarande.

I och med konseljen avslutades Sveriges 53:e regeringsbildningsprocess sedan 1876.

Andreas Norlén
Talman, Sveriges riksdag

Share