Region Östergötland inför HPV-analys

Från och med nu analyserar Region Östergötland även förekomsten av HPV-virus vid gynekologisk cellprovskontroll. Samtidigt ändras även tidsintervallerna för cellprovtagning.

Region Östergötland förbättrar den gynekologiska cellprovtagningen genom att även analysera för HPV, humant papillomvirus. Den nya analysmetoden ger säkrare provresultat och fler kvinnor kan behandlas i tid för att inte insjukna med allvarliga cellförändringar.

I Östergötland blir alla kvinnor från 23 år upp till 70 år kallade till gynekologisk cellprovtagning och varje år tas cirka 73 000 cellprover.

Genom att lämna cellprov regelbundet kan cellförändringar som kan leda till livmoderhalscancer upptäckas i tid.

– De flesta prov är normala och det är ovanligt att cellförändringar är cancer, säger Åsa Råsbrink, vårdenhetschef på Kvinnohälsan i Linköping. Men det är viktigt att gå på kontrollerna regelbundet så att cellförändringar kan upptäckas och behandlas i tid.

Med start denna vecka förbättrar Region Östergötland cellprovtagningen genom att även analysera för humant papillomvirus, som kan orsaka cellförändringar. Genom HPV-analysen kommer fler förstadier av cellförändringar att hittas och antalet cancerfall att minska.

Kvinnor som går regelbundet på den gynekologiska cellprovtagningen idag minskar risken för livmoderhalscancer med 88 procent. Med den nya metoden beräknas skyddsgraden öka till 95 procent.
– HPV sprids via sexuella kontakter och är vanligt, säger Maria Åkerlund, vårdenhetschef på Kvinnohälsan i Norrköping. Därför kommer fler nu att få svar som visar förekomst av HPV men att man inte har cellförändringar. Har man inte cellförändringar räcker det att man kommer på nästa cellprovskontroll.

Många flickor vaccinerar sig mot HPV. Vaccinet skyddar mot många men inte alla typer av HPV som orsakar cancer. Det är därför viktigt att ta cellprov även efter HPV-vaccination.

I samband med att den nya metoden införs kommer även tidsintervallerna för cellprovtagning att ändras.

Kvinnor mellan 23 och 29 år kallas till cellprovtagning vart tredje år. Provet analyseras först i mikroskop för att se om det finns cellförändringar. Provet analyseras för HPV enbart om cellförändringar hittas eftersom viruset är mycket vanligt i den åldern.

Kvinnor mellan 30 och 49 år kallas till cellprovtagning vart tredje år. Provet analyseras först för HPV. Om provet har HPV, vilket är ganska vanligt, undersöks provet med mikroskop för att se om det finns cellförändringar.

Kvinnor mellan 50 och 70 år kallas till cellprovtagning vart sjunde år. Provet analyseras först för HPV. Om provet har HPV, vilket är ganska vanligt, undersöks provet med mikroskop för att se om det finns cellförändringar.

I Sverige får cirka 550 kvinnor livmoderhalscancer per år. Sedan gynekologisk cellprovtagning infördes i slutet av 1960-talet har antalet insjuknade minskat till mindre än hälften.

Share