Rekord för den svenska höstsådden

Höstvete utgör absolut största delen

Årets areal av höstvete är rekordstor. Bild: CREATIVE COMMONS

Årets grödor kunde skördas tidigt och hösten blev sedan varmare än normalt. Det gjorde att många av landets lantbrukare hann förbereda marken för höstsådd, något som ledde till en kraftig ökning av framförallt höstvetet.

Stora höstsådda arealer är bra på flera olika sätt, inte minst för att de bidrar till att minska växtnäringsförlusterna från åkermarken. Och i år har landets jordbrukare generellt sett stor anledning att vara nöjda för årets höstsådd är rekordstor. Precis som i fjol fanns det förhållandevis gott om tid till att förbereda markerna för höstsådd på grund av tidiga skördar. Det finns dock lantbrukare som rapporterar att de inte kan höstså vete och oljeväxter på grund av att vildsvin, hjortdjur och gäss förstör grödorna.

Totalt uppgick årets höstsådd av spannmål och oljeväxter till 638 300 hektar, vilket är 8 procent mer än förra höstens areal och 16 procent över genomsnittet för de senaste fem åren. Framförallt beror ökningen på att höstvetearealen är rekordstor. Höstvetet utgör hela 72 procent av årets totala höstsådda areal.

Tittar man bara på vetet så såddes det 457 900 hektar höstvete totalt i landet. Det är 12 procent mer än förra hösten och den största arealen någonsin. Årets höstveteareal är 19 procent större än genomsnittet för de fem föregående höstarna och 29 procent över tioårsgenomsnittet. Det är främst i Västra Götalands och Västmanlands län som arealerna av höstvete ökat kraftigt. I flertalet resterande län är höstvetearealerna i nivå med fjolårets stora arealer.

När det gäller övriga sädesslag är arealerna betydligt mindre. Höstrågens areal är klart mindre än förra året men i nivå med femårsgenomsnittet. För höstkornet är förhållandet det omvända. Rågvetet är i nivå med både femårsgenomsnittet och fjolårsarealen, och höstrapsarealen tangerar fjolårsnivån men är något större än femårsgenomsnittet.

Den totala höstsådda arealen som odlas ekologiskt uppgår till 52 600 hektar, vilket är i nivå med förra höstens areal, men 31 procent mer än genomsnittet för de fem senaste åren. Västra Götaland och Östergötland är de två län där det finns mest höstsådd areal som odlas ekologiskt, 13 200 respektive 10 300 hektar.

Tittar man på andel av ytan så ligger Dalarna i topp med 31% före Gävleborgs (28 %), Jönköpings (20 %), Värmlands (19 %), Kronobergs (18 %), samt Östergötlands och Västra Götalands län, där 12 % av länens totala höstsådda areal är ekologiskt odlad.

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share