Rekordökning för återvinning

Nya flerfackstunnorna i Söderköping blev succé

Theres Staark, VA- och renhållningschef på Söderköpings kommun, visar hur tunnorna är organiserade inuti. Tydliga skyltar talar om vad som ska läggas i behållaren.

SÖDERKÖPING (LT)

Från 13 ton till 27 ton, så mycket har återvinningen av pappersförpack-ningar ökat efter införandet av flerfackstunnor. Under hösten har Söder-köpings kommun infört flerfackstunnor. En av anledningarna till detta var att öka återvinningen av förpacknings-material, och samtidigt minska…

Bild: Söderköpingskommun

Share