Rikt fågelliv vid Svensksundsviken

Vidsträckta strandängar i naturreservatet vid Bråviken

Strandängarna breder ut sig vid Svensksundsviken.

NORRKÖPING (LT)

Naturreservatet Svensksundsviken mellan Norrköping och Östra Husby kantas av vidsträckta havsstrandängar och vassar. Från fågeltornet finns chans att se en stor mängd olika fåglar. Här finns stora mängder av gäss, vadare och änder, och har man tur kan man även få syn på en och annan havsörn.

Åker man väg 209 från Norrköping ut mot Arkösund kommer man snart till en skylt som pekar mot Svensksundsvikens naturreservat. Reservatet fick sin skyddsstatus 1981 och är nästan 2000 hektar stort, varav två tredjedelar består av vatten.

Reservatet ligger vid Svensk sunds gård på norrsidan av Vikbolandet och förvaltas av Länsstyrelsen Östergötland. I reservatet breder strandängar ut sig som sägs vara de mest vidsträckta utmed hela Östersjökusten.

Svensksundsviken är en grund havsvik med ett tjugotal öar. Utmed vikens stränder ligger vidsträckta, betade strandängar, vassområden och torrbackar med enbuskar. Här och var finns också ekhagsmarker. Fågellivet vid Svensksundsviken är mycket rikt och sammanlagt har över 230 fågelarter setts här.

Vår och höst utgör viken en rastplats för många flyttfåglar, framför allt vadarfåglar, änder och gäss. Och för grågäss och fjällgäss är den en av de viktigaste rastplatserna i södra Sverige.

Det finns också många fåglar som häckar i vassarna och på de vidsträckta strandängarna, bland annat vadarfåglar som rödbena, tofsvipa och den vackra storspoven med sin långa böjda näbb. Och glöm inte att hålla utkik efter havsörnar, vid ett tillfälle har 22 stycken siktats samtidigt.

Svensksundsviken ingår i “Södra Bråviken” som är ett Ramsarområde, det vill säga ett våtmarksområde av internationell betydelse. Växtligheten på strandängarna är anpassad till ett liv nära havet. De är salttåliga eftersom marken ibland översvämmas av Östersjöns vatten. Här finner man bland annat det lågvuxna salttåget, strandkrypan, gulkämparna och den violetta högvuxna strandastern.

Området har använts som naturliga betesmarker under mycket lång tid. Havets regelbundna översvämningar tillför ängarna näring och hjälper till att hålla buskar och träd borta.

Som besökare svänger man av väg 209 en mil öster om Norrköping. Vid parkeringen finns informationsskyltar och fikabord. Efter att ha knallat på stigar, spänger och broar i en och en halv kilometer kommer man fram till fågeltornet vid vattenbrynet.

På ett annat ställe i reservatet finns ett utsiktsberg med eldstad, vindskydd, fikabord, informationsskyltar och torrdass.

Fågeltornet byggdes av Norrköpings biologiska förening. Det var Parkavdelningens land skapsvårds sektion som utförde arbetet vintern 1973-74 och tornet invigdes i april 1974.

Går man uppför trapporna får man fin utsikt över Bråvikens vatten och strandängarna nedanför. Där kan man spana efter fåglar, eller också plocka fram sin fikakorg och bara njuta av lugnet och vidderna.

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

Share