Risinge prästgård tar emot

[caption id="attachment_3388" align="alignleft" width="585"]Lasse Torstensson och Karl Magnus Hansson fördjupar sig i prästgårdens historia. Lasse Torstensson och Karl Magnus Hansson fördjupar sig i prästgårdens historia.[/caption]

RISINGE (LT)

Under medeltiden stod det i landskapsstadgarna om skyldigheterna att avsätta jord och bostad åt socknens präst. Avkastingen som jordbruks- och skogsmarkerna gav blev en del av prästernas lön. Det var dock bönderna som skulle ansvara för prästgårdarnas underhåll och det skulle dröja ända till år 1910 innan systemet ändrades och de jordoch skogslotter som tilldelats prästerna skiljdes från prästbostäderna och arrenderades istället ut av församlingarna. I samband med de ändrade reglerna lät vissa församlingar uppföra nya prästgårdar, som även de skiljdes från de gamla, som istället blev arrendebostäder. Text och bild: CARINA LARSSON Fortsättning publicerad i papperstidningen 160701

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share