Rosenfinkar

och ateljébestyr i Midsommartid

Den 28 maj är det fortfarande värmebölja över Motala och Knäppaviken vid Boren. Jag vandrar åter sträckan mellan Sjöbo och Vedemö. På halva sträckan från Sjöbo finns en utkiksplattform. Som  vanligt klättrar jag upp för den branta trappstegen för att från plattformen blicka…

Text, akvarell och foto: GREGER JOHANSSON

Share