Rotaryklubb arbetar mot könsstympning

40 000 kronor har samtalts in till projektet NAFGEM

Gerhard Paping, Elisabeth Ramstrand, Nils-Olof Hjort, Agneta Lundén och Kaj Krans med checken på 40 000 kronor.

ÖDESHÖG (LT)

Inom Ödeshögs Rotaryklubb har medlemmarna arbetat för att stödja ett projekt vid namn NAFGEM. Arbetet har bland annat bestått i att man har sålt ljus i samband med julmarknad och andra aktiviteter. Vidare har Rotaryklubben tillsammans med Svenska kyrkan anordnat en välgörenhetskonsert i Stora Åby kyrka i slutet av maj. Nu finns ett resultat!

NAFGEM står för Network Against Female Genital Mutilation och är en obunden organisation, baserad i Tanzania. Den arbetar mot könsstympning och bygger bland annat skyddade boenden för flickor som flyr sina hem. De kan stanna där till dess släkten lovar att avstå från stympning så att flickorna kan återvända hem i trygghet.

Könsstympning av flickor är ett omfattande problem i världen. Den innebär stora fysiska och psykiska lidanden och fem till tio procent av flickorna dör till följd av övergreppen. Varje dag görs flera tusen könsstympningar i Afrika.

NAFGEM arbetar brett och genomför bland annat informationskampanjer, arrangerar läger för skolungdom med möjlighet att tala om detta tabubelagda ämne och anordnar idrottsevenemang där man berättar för tävlande och publik om könsstympningens skadliga konsekvenser.

Louis de Geer Rotaryklubb i Norrköping är engagerad i NAFGEM-projektet. Vid en av Ödeshögsklubbens ordinarie torsdagsluncher på restaurang Dinners vid Östgötaporten överlämnar klubben insamlade 40 000 kronorna till Agneta Lundén och Kaj Krans från Louis de Geers NAFGEM-grupp att använda i det viktiga projektet.

Samtidigt besöker Rotarys distriktsguvernör Johan Gustafsson klubben. Han är imponerad och önskar att hans klubb samlade så. Ödeshögsklubben tillhör ett distrikt, som heter 2410 och inkluderar Östergötland, Lettland och delar av Småland. Johan är relativt ny som guvernör och Ödeshög är den tolfte klubben som han besöker men den första som har ett medlemsantal som pekar uppåt.

Ödeshög har 35 medlemmar och det kommer knappt 20 på mötena. År 2018 är närvaron 64,2 procent. I dag har många förhinder och Johan säger att guvernörsbesök inte brukar vara populära.

Reglerna inom Rotary är inte så stränga i dag. Det ska vara kontinuitet och minst ett möte i månaden. Sedan är det upp till varje klubb att bestämma närvarokrav och mötestid.

Årets Ödeshögspresident Per Jacobsson tar till orda och säger att distriktsguvernören ska sköta underhållningen. Denne presenterar sig själv som bondpojke, ekonom, företagsledare och rotaryan sedan 17 år.

Johan berättar om den andra etappen i guvernörsutbildningen, som sker i Kalifornien. Eleverna är 525 inkommande guvernörer och som avslutning fotograferas en i taget med Rotarys internationella president Mark Meloney. Det blir 525 foton. Imponerande tycker Johan. Han visar en slips, som han inte har på sig och strumpor som han har på sig. Kladdiga och varma men han har så att han kan byta varje dag.

Alla handhälsar när de kommer och många säger välkommen – även de som inte har den funktionen. Detta skapar en mjuk anda. Man tar däremot inte i hand när man skiljs åt. Det viktiga då är att hålla sluttiden.

Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM

Share