Så arbetar kommunen med snön

Ett antal kriterier styr röjningsinsatserna

I centrala staden och på huvudvägnätet börjar snöplogarna arbeta när det kommit tre centimeter snö.

LINKÖPING (LT)

Den första snön kom vid månadsskiftet mellan november och december, och mer kommer garanterat falla under den kommande vintern. Och på Linköpings kommun har man… tydliga planer för hur snöröjningen ska hanteras.

Ett gnistrande vitt vinterlandskap är vackert och ljusar upp, men precis som det finns personer som älskar vintern finns det även de som inte uppskattar snödrivor och halt väglag. Att klaga på kommunens snöröjning är något av en svensk nationalsport, och man kan fråga sig hur Linköpings kommun arbetar med vinterunderhåll såsom snöröjning och sandning.

– För att bekämpa halka på vintriga vägar plogar, saltar, sopar och grusar vi. På de gång och cykelbanor som används mest sopar vi och saltar när det snöat en centimeter, säger Carl Eriksson, driftingenjör på Stadsmiljökontoret.

Totalt sopsaltas 12,6 mil cykelväg i kommunen. Man har gått upp från tre till fyra specialanpassade fordon som är hela elva meter långa som arbetar med just det.

Övriga gång- och cykelbanor plogas och grusas när det kommit tre centimeter snö.
– På större gator och vägar där bussarna kör saltar vi regelbundet för att minska halkan. På de lite mindre gatorna i bostadsområden plogar vi och grusar när det snöat sju centimeter, säger Carl Eriksson.

Tycker man att snöröjningen är dålig och vill klaga bör man ha i åtanke att det inte enbart är kommunen som har ett jobb att sköta när snön kommer.
– Fastighetsägare har ansvar för att alla trottoarer och gångvägar intill fastigheten snöröjs och halkbekämpas med sand, säger Carl Eriksson.

Undantaget från fastighetsägarens ansvar för gångbanerenhållning gäller vid de tillfällen när det snöar mycket under en lång sammanhängande period. Då faller ansvaret för gångbanerenhållningen över på kommunen.

Funderar man på att felanmäla kan man också klicka på länken ”Startkriterier och åtgärdstider för snöröjning” på kommunens hemsida. Där finns en lista som beskriver när snöröjningen ska börja och hur lång tid arbetet maximalt får ta.

På hemsidan kan man bland annat läsa: “På större gator och vägar där bussarna kör saltar vi regelbundet för att minska halkan. På de lite mindre gatorna i bostadsområden plogar vi och grusar när det snöat sju centimeter. På gatorna i Brokind snöröjer vi och grusar redan efter tre centimeter för att göra det lättare för trafikanter att ta sig fram i det backiga området. Vid svåra väderförhållanden prioriteras utryckningsvägar, kollektivtrafikstråk och framkomligheten för andra viktiga samhällsfunktioner till exempel mattransporter till skolor och äldreboenden”.

Som villaägare får du hämta sand till halkbekämpning av gångbanor på och runt din tomt. Platser där du kan hämta sand finns i en kartlänk på kommunens hemsida. Det är inte tillåtet att skotta ut snö från garageinfarter, gårdsplaner och liknande, så att snön hamnar på gator eller gångbanor. Man har även en skyldighet att hålla taken fria från snö och is. Varje år sker allvarliga olyckor på grund av is som ramlar ner.

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

Share