Så bra är före-tagsklimatet

Åtvidaberg rankas på fjärde plats i Östergötland

Marianne Jansson, vd på Näringslivscentrum och Stefan Nilsson, biträdande kommundirektör. ”Näringslivscentrum finns här för företagen och företagandet och hjälper med allt vi kan”, säger Marianne.

ÅTVIDABERG (LT)

Under årets första kvartal utförde Svenskt näringsliv en undersökning i Sverige för att rangordna företagsklimatet. Syftet är att skapa förut-sättningar för diskussion och dialog kring företagsklimatet i Sveriges kommuner. Rankingen bygger på enkätundersökningar och…

Text och bild: EMMA TRYSBERG

Share