Så kan utbyggnaden påskyndas

Lokaliseringsprincipen ett hinder för smidig bredbandsutbyggnad

Enligt lokaliseringsprincipen i 2 kap 1 § kommunallagen får en kommun ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens geografiska område eller till dess medlemmar.

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share