Samarbete som ändrat form

Vänortsbesöken har lärt mig mycket, betonar Jörgen Oskarsson, kommunfullmäktiges ordförande i Mjölby.

Vänortsbesöken har lärt mig mycket, betonar Jörgen Oskarsson, kommunfullmäktiges ordförande i Mjölby.

MJÖLBY (LT)

Vänortssamarbetet i Sverige har en lång tradition. Idén är gammal men i Norden växte den fram efter andra världskriget och syftet var att öka förståelse mellan länder och lära av varandras erfarenheter. Framför allt var det ett utbyte mellan skolor, föreningar och kommunala förvaltningar. Vänortskontakter har i dag utökats från de nordiska länderna till förbindelser med orter i övriga Europa och även längre bort i världen. Jörgen Oskarsson, kommunalfullmäktiges ordförande i Mjölby, med ett långt politiskt engagemang bakom sig kan ge glimtar från vänorternas kontakter med Mjölby. Text och bild: BIRGITTA WIDÉN HANS BLOMBERG Fortsättning publicerad i papperstidningen 151218

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share