Samråd om översiktsplan

Ture Göransson, landsbygdsutvecklare, Ida Hellman, planarkitekt, Metria, Nicole Henriksdotter, planarkitekt, Metria och projektledare samt Susanna Wallström, planarkitekt, Kinda kommun.

RIMFORSA (LT)

Rimforsa ska utvecklas och växa till 3 000 invånare. Nya bostadsområden, fler båtplatser, utbyggd skola och fler grönområden finns beskrivna i den nya fördjupade översiktsplan som tagits fram.

Onsdagen den 17 januari var det samrådsmöte i Rimforsa församlingsgård och ett 70-tal personer hade kommit för att lyssna, fråga och diskutera.

Text och bild: JAN HULTMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 180126

Share