S+C-förhandlingar i turbulent tid

Förslag om stärkt äganderätt i skogen och ett mer rättvist strandskydd

Stefan Löfven lovade inför sommarens statsministeromröstning att leverera förslag om stärkt äganderätt för skogsägare och ett uppluckrat strandskydd för att Centerpartiet skulle lägga ner sina röster. Sedan förvånade han de flesta med att meddela sin avgång i början av hösten och Magdalena Andersson valdes till partiledare för ett pressat socialdemokratiskt parti där statsministerposten i mångt och mycket hänger på att överenskommelsen med Centerpartiet hedras.

Under hösten har därför Centerpartiet och regeringen förhandlat och i början av november presenterades resultatet med förslag om ett förändrat strandskydd och stärkt äganderätt i skogen. Förslagen innebär att strandskyddet ska förändras i grunden och bli mer rättvist, vilket gör att det kommer bli enklare att bo och verka i lands- och glesbygd. Samtidigt ska äganderätten stärkas för skogsägare genom att frivillighet alltid ska vara utgångspunkt när skog ska skyddas.

Under alldeles för lång tid har utveckling på landsbygden fått stå tillbaka, på grund av ett krångligt och orättvist strandskydd. För små sjöar och vattendrag, anlagda dammar och våtmarker och i särskilda utvecklingsområden som kommunerna väljer ut kommer det nu bli tillåtet att bygga. Samtidigt ska allemansrätten och den fria passagen som finns bevaras, och vid platser som är högexploaterade och behöver skyddas stärks strandskyddet.

Det har varit alldeles för lätt att bygga i redan exploaterade områden och alldeles för svårt att utveckla platser där möjlighet finns.

Det finns många mil obruten strandlinje i Sverige där möjlighet att bygga hus eller verksamhetslokaler har större betydelse för hållbarhet och utveckling än att någon enstaka vandrare ska ha möjlighet att gå ner till vattnet hur som helst.

Äganderätten i skogen ska också stärkas enligt överenskommelsen. Skogen är viktig för Sverige på många sätt och är inte minst en ovärderlig pusselbit i klimatomställningen. Frivillighet istället för tvång blir utgångspunkt när skog ska skyddas. När markägaren är överens med kommun eller stat om att skydda skog ska det beslutet tas så snabbt som möjligt och markägare ska också snabbt få ersättning för detta till fullo.

Centerpartiet kan vara nöjda med att på detta sätt få igenom sin politik, en politik som inte vann gehör hos övriga borgerliga partier under tiden då Alliansen satt vid makten.

Efter samtal med partiledarna inför den tredje regeringsbildningen denna mandatperiod beslutade med stöd av ovan talman Andreas Norlén att ge Magdalena Andersson i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bli statsminister.

I skrivande stund är det oklart huruvida Magdalena Andersson lyckas med sitt sonderingsuppdrag och kan rapportera detta till talmannen. Hon behöver i så fall först få med Vänsterpartiet och Nooshi Dadgostar i båten. Lyckas hon blir hon Sveriges första kvinnliga statsminister.

Hur länge hon kvarblir på posten återstår dock att se eftersom det ännu är oklart huruvida regeringens budget går igenom riksdagen. För det kan krävas aktivt stöd inte bara från regeringens partier utan även från Centerpartiet och Vänsterpartiet. Och överenskommelsen om strandskydd och äganderätt innebär inte att Centerpartiet även lovat att stödja regeringens budget. Det verkar bli ytterligare en intensiv höst, denna sista innan valåret.

JENNY ELANDER EK

Share