Sjukhusförslag i papperskorgen

För Gabriel Wikström stannade tiden och den medicinska utvecklingen 2007. I ett sällsynt illa underbyggt förslag från Socialdepartementet tar utvecklingen slut då. Enligt förslaget ska ett landsting inte få: ”till någon annan överlämna uppgiften att bedriva hälso- och sjukvård vid ett universitetssjukhus eller vid en hälso- och sjukvårdsenhet som vid något tillfälle efter den 1 juli 2007 organisatoriskt har tillhört ett universitetssjukhus.” Det finns mycket som är underligt med förslaget. Till att börja med löser förslaget inte något verkligt problem. Det finns inget som tyder på att upphandling av vård på universitetssjukhusen hotar forskning eller utbildning. Och även om man i förslaget verkar förstå att ett universitetssjukhus kan ha verksamhet utanför sjukhusets väggar, så verkar insikten om att det på ett universitetssjukhus bedrivs mängder av exakt samma vård som bedrivs på alla andra ”vanliga” läns- och länsdelssjukhus saknas. Fortsättning i papperstidningen 161202

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share