Slitsamt

När vi idag sitter med blankettifyllande, tabellupprättande eller det som har ökat mest av allt, enkätbesvarande, förbannar vi den utveckling som har medfört att allt större delar av sjuksköterskans, produktionschefens, lantbrukarens, småföretagarens eller lärarens arbetsdagar går åt till utomordentligt tidsödande administration.

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share