Små kommuner för tvåfrontskrig

Generella statsbidrag klokare än riktade

Svenska kommuner befinner sig i ett tvåfrontskrig. Den ena fronten är ökade kostnader för välfärden i och med att vi blir allt äldre. Den andra fronten är att många ungdomar lämnar… landsbygdskommuner och således försvinner skattebetalare.

Från ett håll minskar kommunens skatteunderlag, och från det andra hållet ökar kostnaderna. Dessa två faktum utgör på sikt det absolut största hotet för mindre kommuner. Pandemi, ekonomi och många andra faktorer kan snabbt omkullkasta prognoser och trender. Utflyttning kan plötsligt öka, för att sedan stanna av. Intäktssidan är svår att precis avgöra. Här ges staten en utmärk tillfällighet att jämna ut hur trender slår. Detta genom generella statsbidrag.

Alla kommuner ser olika ut, och därför finns ingen enskild lösning för mindre kommuners, och även många medelsmå kommuners, problematik.

Som tur är kan staten outsourca problemlösningen till kommunerna själva, genom större och fler generella statsbidrag. Detta i stället för de riktade. Varje riktat statsbidrag, som ökar administrativ börda, är som en för liten eller för stor sko som måste gås eller vänjas in. Varje minut som läggs på att administrera direktiv från ovan, för att få inlåsta medel, är tyvärr inte optimalt använda. Skolan behöver fokus. Integrationsfrågor behöver fokus. Hälso- och sjukvård behöver fokus. Administration behöver inte ökat fokus.

Felix Grönqvist (C)

Share