Sommar för ledamöterna

Jag höll tal i kammaren förra onsdagen och önskade ledamöterna trevlig sommar. Bild: ANDERS LÖWDIN/SVERIGES RIKSDAG

Förra onsdagen avslutades – i princip – vårens riksdagsarbete och jag höll mitt sommartal till ledamöterna. Ett utdrag följer här nedanför. I måndags och tisdags hölls några ytterligare debatter i kammaren, men nu är det paus i kammaren till i augusti.

Ärade ledamöter! Det är nu dags att avrunda och summera ett riksdagsår som inget annat i Sveriges riksdag och i svensk politik.

Efter en regeringsbildning som tog 134 dagar tillträdde en ny regering vid skifteskonseljen på slottet den 21 januari. Sedan dess har det vanliga politiska arbetet tagit fart, men med delvis nya förutsättningar, något som också avspeglas i utskottens och kammarens arbete. Höstens regeringsbildning var en speciell tid som jag tror att vi alla kommer att minnas. Och det gäller nog inte enbart oss här i riksdagen.

Mina grannar därhemma i Norrköping har slutat att ta en söndagspromenad i kvarteret. De går en talmansrunda. Men det bjuder jag på, precis som kaffe och kakor!

Och efter att ha organiserat den mest utdragna regeringsbildningen i Sveriges historia blev jag inbjuden till en prisgala för att dela ut en utmärkelse. Till Årets organisatör. Man kan fundera över arrangörernas omdöme. Det gjorde också jag, tills jag insåg att jag var det varnande exemplet som skulle få pristagarna att framstå i så mycket bättre dager.

Ärade ledamöter, låt mig återgå till ordningen.

För egen del har jag beslutat mig för tre ledord för att ange hur jag skulle vilja att riksdagen som institution arbetar och utvecklas under denna valperiod: demokratin, utskotten och långsiktigheten.

När vi som företräder riksdagen möter medborgarna menar jag att demokratin är ett givet tema. Under valperioden firar vi, under rubriken Demokratijubileet, att det gått 100 år sedan vi införde allmän och lika rösträtt för kvinnor och män i Sverige.

Men man ska inte enbart möta jubileet här på Helgeandsholmen. Under valperioden reser jag och de vice talmännen runt till alla län med demokratin som tema. Bland annat inviger vi riksdagens vandringsutställning om demokratijubileet samt besöker gymnasieskolor och lärosäten. Att vi firar demokratin präglade också Öppet hus, talmannens vårmiddag och mitt anförande på Skansen på nationaldagen. Men det är inte enbart talmanspresidiets ansvar att bära Demokratijubileet. Jag hoppas att ni också vill vara med. Vi i den här kammaren har ett gemensamt ansvar för att föra samtal med svenska folket om demokratin igår, i dag och i morgon.

Det andra ledordet, utskotten, handlar om er ledamöter, det parlamentariska arbetet och det parlamentariska läget. Utskotten har naturligtvis alltid en central roll i den parlamentariska processen men med en komplicerad mandatmatematik står deras arbete än mer i centrum. Vi behöver, mer än vanligt, arbetsformer som ger oss både god dialog och en bra beslutsprocess. Jag vill gärna bidra till att stärka och utveckla utskottspresidierna, utskotten och utskottskanslierna i detta.

Mitt tredje ledord är som sagt långsiktigheten. Det handlar i hög grad om ett allmänt förhållningssätt till arbetet i riksdagen. Det berör oss alla, men inte minst Riksdagsförvaltningen i arbetet med stödet till den parlamentariska processen och partierna. Vi behöver blicka bakåt och beakta att vi förvaltar en institution med månghundraåriga anor i byggnader med stort historiskt värde, och samtidigt blicka framåt och hela tiden vara redo att utveckla och förändra riksdagens arbete. Vilka krav behöver riksdagen som institution vara redo att möta om fem eller tio år?

Låt mig nämna ett par andra aktuella frågor. Riksdagsstyrelsen har även den här mandatperioden tillsatt en arbetsgrupp för jämställdhet. Riksdagen som institution ska vara en förebild i jämställdhetsarbetet. En riksdag med en arbetsmiljö som tillgodoser både kvinnors och mäns behov borde vara en självklarhet. Jag är övertygad om att det också är vad väljarna förväntar sig.

Vidare har riksdagsstyrelsen nyligen ställt sig bakom att det ska göras en översyn av vissa frågor som rör ledamöternas ersättningar. Det är angeläget att ledamöter från hela landet har möjlighet att utöva sitt uppdrag i hela Sveriges riksdag på ett bra sätt, och jag kommer att fortsätta att försvara att ledamöter ska få ersättning för resor och boende. Samtidigt måste ersättningssystemen vara legitima och väl avvägda, och det måste vara en självklarhet att alla följer de regler som gäller. Brott mot reglerna riskerar att skada förtroendet för riksdagen och ledamöterna på ett generellt plan.

Nu stundar en härlig sommartid. Jag vill passa på att önska er alla en glad, solig och innehållsrik sommar med Evelyn Lindströms ord i sången ”Nu grönskar det”.
”Med öppna ögon låt oss se på livets rikedom
som gror och sjuder överallt där våren går i blom!”

ANDREAS NORLÉN
Talman, Sveriges riksdag

Share