Sörens förslag gynnar alla

Detaljerade skogskartor via kommunens hemsida

Sören Nilsson Påledals förslag har gett alla tillgång till detaljerade skogskartor. Bild: PRIVAT

LINKÖPING (LT)

Orienterare, svampoch bärplockare, skolklasser och flanörer har nytta av Sören Nilsson Påledals så kallade “Linköpingsförslag”. Nu kan alla som vill ladda hem detaljerade skogskartor via kommunens hemsida.

Kartorna finns tillgängliga på linkoping.se sedan ett par veckor tillbaka.
– Orienteringsklubbarna i Linköping jobbar med att ta fram kartor till orienteringsarrangemang. Vi gör detaljerade kartor där vi märker ut stigar, större stenar, småhöjder och andra detaljer. Vi graderar också skogarna efter hur framkomliga de är. Vit färg betyder att den är lätt att komma fram i, grön att den är tätare och mera svårframkomlig. Ängsmark, hyggen och fotbollsplaner är märkta i olika nyanser av gult. Ljusgult betyder högre växtlighet och den gulaste färgen kan symbolisera en fotbollsplan. Vi som håller på med orientering vet ju det, men det kanske inte är självklart för alla, säger Sören Nilsson Påledal.

När orienterarna gör de detaljerade kartorna utgår de från laserscannade foton och lägger sedan in detaljerna digitalt.
– Jag tyckte att det var synd att så fina kartor inte används mera, det finns ju många som kan ha nytta av dem förutom oss orienterare, säger Sören och exemplifierar: folk som är ute och plockar svamp och bär, motionärer, vandrare och skolklasser.

Sören skickade in sitt förslag om att göra tätortsnära orienteringskartor tillgängliga för alla till Linköpings kommun dit medborgarna kan lämna förslag. Allmänheten har sedan 60 dagar på sig att rösta och när den tidsrymden gått och förslaget har minst 100 gillande röster, går det vidare till en förvaltning eller nämnd. Sörens förslag vann fler än 100 röster.

Kartor finns nu över Olstorp, Ryd, Vidingsjö, Åbysäcken, Malmslätt, Hackefors, Valla skogen och Eklandskapet.

Kultur- och fritidsförvaltningen gav i uppdrag åt Linda Nyström, samordnare för Linköpings kommuns geografiska informationssystem på Kommunlantmäteriet och för övrigt själv orienterare att göra skogskartorna tillgängliga via kommunens karttjänst.

Kartorna måste uppdateras vart tredje till femte år med tanke på att naturen är i ständig förvandling.

Orienteringsklubbarna får ett bidrag från kommunen som täcker delar av kostnaden för att ta fram och hålla kartorna uppdaterade.
– Det är jätteroligt att mitt förslag blev förverkligat, för orienteringskartorna är de bästa! På kartan kan man ju också markera var man har varit, om man hittade mycket svamp på ett visst ställe, till exempel.

Förhoppningsvis blir också orientering som sport mer synlig, funderar Sören som tävlar för OK Roxen. Några tävlingar på gång?
– Just nu är det lugnt på orienteringsfronten, för nu föder djuren barn och då ska inte vi störa. Nästa stora arrangemang i Östergötland är O-Ringen i Norrköping i juli.

Text: MARIA LIDBERG

Share