Sportlov fylldes med rörelse

Många lockades till cirkuskonster i Lagmansskolans idrottshall

Hurra! Nu snurrar den, säger Linnea glatt.

MJÖLBY (LT)

Eva Ledin, handläggare på fritidsförvaltningen, ordnade under sportlovsveckan besök av Emma Lundqvist och Benjamin Erdtman. Båda är cirkuspedagoger med stor erfarenhet. Barnen strömmade in och många var i sällskap med föräldrar samt mor- och farföräldrar.

Text och bild: INGA BIRGITTA WIDÉN, HANS BLOMBERG

Share