Stärk domstolarnas oberoende

Ett domstolsväsende som är självständigt från regering och parlament är en nödvändig del av varje demokratisk rättsstat. Domstolarna ska på egen hand tillämpa gällande rätt, utan att utsättas för påtryckningar eller ta instruktioner från politiska makthavare. På senare tid har vi dock i flera demokratiska länder sett ledande politiker som ifrågasätter värdet av självständiga domstolar eller som agerar för att undergräva domstolarnas självständighet. Därför har debatten om hur vi kan värna domstolarnas oberoende blossat upp även i Sverige. Andreas Norlén (M) Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet Fortsättning publicerad i papperstidningen 170310

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share