Statsbegravning i Rom

Sveriges ambassadör i Italien, Jan Björklund, tog emot mig i Rom och deltog också i begravningen.

Förra tisdagen avled Europaparlamentets talman, den italienske politikern och tidigare tv-journalisten David Sassoli. Förra fredagen, bara tre dagar efter dödsfallet, ägde hans… begravning rum, i form av en tv-sänd statsbegravning i Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, en vacker kyrka i centrala Rom. Jag hade äran att närvara under statsbegravningen som representant för riksdagen och Sverige.

För mig var det viktigt att på det sättet framföra riksdagens och Sveriges tack för en viktig gärning i demokratins tjänst.

Vid begravningen närvarade representanter för en lång rad länder, liksom för EU-institutionerna.

Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och europeiska rådets ordförande Charles Michel satt på första raden, tillsammans med ledande italienska politiker: presidenten, premiärministern och talmännen från senaten respektive representanthuset.

Andreas Norlén
Talman, Sveriges riksdag

Share