Stoppa kriminella från vissa platser

Moderaterna föreslog nyligen att polisen ska få möjlighet att besluta om zonförbud för personer som har uppvisat ett särskilt otrygghets-skapande beteende på en viss plats, t.ex. på ett torg eller i ett köpcentrum. Zonförbudet innebär att personen under viss tid inte får röra sig inom ett visst område. Motsvarande lagstiftning finns i Danmark. Det otrygghetsskapande beteendet kan ha bestått i såväl ett straffbart agerande som beteenden som inte är kriminaliserade, såsom att trakassera boende eller förbipasserade. Zonförbud ska avse ett bestämt område om 500 till 1 000 meter från den plats där det särskilt otrygghetsskapande beteendet har ägt rum. Andreas Norlén (M) Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet Fortsättning publicerad i papperstidningen 170224

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share