Svagt ledarskap ger farlig utveckling

Att Donald Trump tar USA ut ur Parisavtalet är ett hårt slag för det globala klimatarbetet. Men det finns fortfarande hopp bortom amerikansk påverkan. Förra veckan meddelade två nyhetsbyråer att allt tyder på att Trump väljer att ta USA ut ur Parisavtalet, något som bekräftades av administrationen själva några dagar senare. Väntat på så vis att det är vad han sagt att han skulle göra under hela valrörelsen, men ändå omskakande för resten av världen. Innerst inne hoppades många att han skulle kunna övertalas att vara förnuftig. Parisavtalet är ytterst bara ett avtal, många som skrivit på det kommer inte uppfylla sina åtaganden, och kraven var låga. De villkor som avtalet fastslagit kan man lika gärna uppfylla utan att skriva under. Men Parisavtalet hade också en särskild symbolik. Att alla länder i FN förutom två skrev på ett och samma avtal skapade ett tryck och en global konsensus. Fortsättning publicerad i papperstidningen 170616

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share