Svårt omsätta ny patientlag

Om vården tog ett större ansvar för att involvera patienterna och om ersättningssystemen underlättade förändrade arbetssätt, skulle den nya patientlagen kunna få ett bättre genomslag. Det visar en ny rapport från Vårdanalys, som på regeringens uppdrag följer upp patientlagens införande. I rapporten presenteras sex möjligheter för att stärka införandet av lagen. Fortsättning publicerad i papperstidningen 160401

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share