Syltens tur att få sig ett lyft

Ska bli attraktiv innerstadsmiljö med kajpromenad och stora grönytor

Visionsbild för Triangelkvarteren och Bråvallaverket. Inre hamnen skymtar i bakgrunden.

NORRKÖPING (LT)

Norrköpings innerstad genomgår stora förändringar de kommande åren. Efter byggandet av Inre hamnen är det Sylten mittemot som kommer att förvandlas till en ny attraktiv stadsdel… som kombinerar gamla industribyggnader med stora gröna ytor.

Om något år är det dags för de första hyresgästerna att flytta in i det nya bostadsområdet Inre hamnen. Bygget av den nya attraktiva stadsdelen är ett arbete som kommer att pågå under lång tid framöver, men kommunen har redan börjat rikta blicken mot ett nytt centralt område att börja utveckla, nämligen Sylten på andra sidan Strömmen.

Sylten är ett stort område som sträcker sig längs Östra Promenaden-Sjötullsgatan- Surgatan-Lindövägen, och i en tänkt första etapp ingår Bråvallaverket och byggnaderna runt omkring.

Under våren 2021 har kommunen haft en marktilldelningstävling för området och den 17 juni beslutade samhällsplaneringsnämnden att ED Bygg och Regio får äran att utveckla kvarten.
– Här har vi chansen att låta Norrköpings innerstad växa med ytterligare en spännande stadsmiljö, där de gamla, fina fabriksbyggnaderna av kulturhistoriskt värde kompletteras med nutida arkitektur. Syltenområdet har fantastiska möjligheter att bli en grön, trivsam och vacker stadsmiljö utöver det vanliga, säger stadsbyggnadsstrateg Martin Heidesjö.

Ambitionen är bland annat att bevara så många som möjligt av de gamla industrimiljöerna. De flesta av byggnaderna är i gott skick, flera har sedan länge omvandlats till kontor, utbildning, etcetera. Det finns redan tusentals arbetsplatser.

Medan Inre hamnen i första hand kommer att vara ett bostadsområde så kommer Sylten att få en annan funktion. Där ska de gamla industribyggnaderna fyllas med lokaler för kontor och kommersiell service, restauranger och caféer. Till detta kommer även allt annat som behövs i en levande blandstadsbebyggelse, som bostäder, förskolor, skolor, kultur och hotell.

I området finns även södra kajen och därmed också möjligheten att skapa en härlig kajpromenad intill vattnet med ett utvecklat båtliv; småbåtshamn, passagerarfartyg, med mera, vilket förstärker stadens koppling mot Bråviken. Dessutom ska framtidens Sylten satsa på mycket grönska.
– Vi tänker oss ett framtida Sylten som är mycket grönare än i dag med stora öppna ytor och parkstråk upp mot Syltenberget, som blir en enastående tillgång som stadspark. Det är en jättefin utsikt på toppen av berget, över hamnen ända bort mot Kolmården. Varför inte passa på att upptäcka den fina miljön redan nu, tipsar Martin Heidesjö

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

Share