Taltidning – en demokratifråga

Kristina Lundwall med spelaren som hör till taltidningar.

LINKÖPING (LT)

Det finns idag ett hundratal dagstidningar som taltidning, varav Länstidningen är en. Regionbibliotek Östergötland har 2017 ett projekt som kallas Taltidning till fler. Med ökad kunskap hos personal om vad tillgängliga medier är hoppas man nå fler läsare.

För den som av olika skäl har svårt att läsa tidningar och böcker finns en mängd möjligheter att lyssna på. Taltidningar har funnits sedan 2013.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170413

Share