Tekniska verken gör metangastät brunn

Utsläppsminskning en del av klimatarbetet

Tekniska verken i Linköping. Bild: NIKLAS WIRSÉN

LINKÖPING (LT)

Metan är en kraftig växthusgas som det är viktigt att minska utsläppen av. Därför bygger nu Tekniska verken i Linköping en gastät gödselbrunn som en del av sitt klimatarbete.

Tekniska verken beskriver sin verksamhet som att den bygger på att skapa långsiktigt hållbara lösningar för ett väl fungerande samhälle med minsta möjliga belastning på miljön.

– I en värld full av utmaningar där allt färre resurser behöver räcka till allt fler och där miljö- och klimatförändringar är ett faktum, vill vi ta ett ansvar. Vi vill visa vägen och utveckla nya, smartare lösningar där resurser maximeras och inget går till spillo, skriver bolaget på sin hemsida. Och den senaste innovationen är en ny gödselbrunn som minskar metanutsläppen.

Redan för 20 år sedan bildade Tekniska verken ett biogasbolag tillsammans med Swedish Meat och LRF. Det förbättrade dels den tidens dåliga luftkvalitet i centrum på grund av trafiken och blev samtidigt ett sätt för slakterinäringen att hantera sina restprodukter. Dessa blev till biogas som blev drivmedel till innerstadsbussarna och man kunde även leverera en kvalitetssäkrad gödning till jordbruket.

Biogasanläggningen ligger i utkanten av Linköping och består av förbehandlingstankar, mottagningstankar för flytande material, rötkammare, en uppgraderingsanläggning och en lagringsbrunn. I den öppna lagringsbrunnen läcker det ut metan till luften och då metan är en kraftig växthusgas är det angeläget att få bort dessa utsläpp.

På området ska flera projekt genomföras för att rusta upp biogasanläggningen. Den största åtgärden är att bygga den slutna gödselbrunnen.
– Detta är en viktig klimatåtgärd och vi har också fått bidrag från Klimatklivet för att kunna genomföra investeringen, berättar Andreas Johansson, projektledare på Tekniska verken.

Den nya gödselbrunnen på 6 000 kubikmeter ska tas i drift till årsskiftet. Den beräknas kosta cirka 25 miljoner kronor, varav 11 miljoner av investeringen är bidrag från Klimatklivet, vilka ger pengar till lokala investeringar som har stor klimatnytta.

När Tekniska verken behövde en förnyad förstudie gick uppdraget till FVB, som både i Sverige och internationellt är en av de ledande energikonsulterna inom Energi, Industri, Fastighet, El & Automation samt Vatten & Avlopp, och arbetar med effektiva och miljövänliga lösningar för att minska klimatpåverkan och bidra till ett hållbart samhälle.

Förstudien blev klar förra året och då beslutade också Tekniska verken att genomföra satsningen med den slutna gödselbrunnen. FVB projekterar ledningsdragningarna i mark, vilket är en 200 meter lång gasledning som via en stålledning ska anslutas till befintligt gassystem. FVB är också delprojektledare för processentreprenaden.

Henrik Lindholm, som är en av FVB:s konsulter som ingår i projektet, tycker att det är stimulerande att jobba med ett biogasprojekt som har så tydlig klimatnytta.

– Detta är en viktig klimatsatsning och det är också det som är i fokus, men det kommer också att leda till att Tekniska verken kan få ut ytterligare lite mer biogas. Den metan som spontant bildas i lagret kommer att tas tillvara, så som det görs från rötkamrarna idag. I efterföljande processteg förvätskas biogas till flytande metan och vi ser att intresset för att använda flytande biogas (LBG) i tung trafik och inom industrin ökar rejält, säger Henrik Lindholm.

I juni 2020 invigde Tekniska verken sin andra tankstation för flytande biogas och sedan dess har försäljningen av fossilfri och lokalproducerad flytande biogas ökat kraftigt.

– Vi har ersatt all vår komprimerade gas med gas i flytande form. Det senaste halvåret har intresset för LBG fullkomligt exploderat och vi når nya marknader. Det är extra roligt att det är ett fordonsbränsle som produceras lokalt och där vår produktion snart kommer att minska sina klimatutsläpp, säger Andreas Johansson.

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share