Tekniska verken bidrar i Vinterljus

Ligger bakom fem av de tretton installationerna

I år är Vinterljus koncentrerat kring Stångån och leder bland annat förbi Tekniska verkens huvudkontor.

LINKÖPING (LT)

I årets Vinterljus har fem installationer designats av Tekniska verkens ljusdesigners. Det handlar om fyra fasta och ett temporärt ljuskonstverk utifrån temat ”Elementen”.

I år är Vinterljus koncentrerat kring Stångån och leder bland annat förbi Tekniska verkens huvudkontor. Förhoppningen är att den valda slingan ska få fler att upptäcka den nyligen upprustade Nykvarnsholmen.

2020 års Vinterljus består av tretton installationer och Tekniska verkens djusdesigners Robin Hedman och Niklas Jurander har varit med och skapat fem av dem, varav fyra blir permanenta och kommer att finnas kvar även efter Vinterljus. Tekniska verkens tillfälliga ljusinstallation som har fått namnet Elementärt, belyser Tekniska verkens huvudkontor på ett lite annorlunda sätt.
– När slingan för årets Vinterljus går precis utanför vårt huvudkontor, så kändes det naturlig att låta byggnaden vara med på ett hörn. Vi ser det som en liten ljusklapp till Linköpingsborna. Vi bygger ju världens mest resurseffektiva region tillsammans med alla som bor här, så självklart är installationen resurseffektiv. Vi har använt oss av befintlig belysning i huset, men på ett nytt sätt kan man säga. Men de som går förbi huset kommer att lägga märke till belysningen. Även Matverkstan, som ligger i en tegelbyggnad precis framför huvudbyggnaden mot vattnet, kommer att belysas, säger Christian Andersson, produktägare för Belysning på Tekniska verken.

Robin Hedman som är ljusdesigner på Tekniska verken tycker att utmaningen i de permanenta installationerna har varit att få till en trygghetsskapande miljö som samtidigt ska överraska och vara en del i årets Vinterljustema.
– Just nu håller vi med på den sista ljusprogrammeringen av Tullbron, med hjälp av ljus binder vi ihop de två landsidorna och illustrerar en ständig kamp mellan de fyra elementen för att uppnå olika uttryck av balans, säger Robin.

Utöver de fasta och tillfälliga installationerna som ingår i Vinterljus, kommer det även att installeras ny stolpbelysning på gång- och cykelvägen vid Tekniska verkens huvudkontor utmed ån. Dessutom installeras ny dekorationsbelysning mot vattenfallet utanför Matverkstan.

Vinterljus pågår mellan 13 december och 3 januari, och är ett samarbete mellan Linköpings kommun, Tekniska verken och Visit Linköping & Co.

Share