Till förmån för de obemedlade

John och Mathilda Lennings sjukhem är en vacker byggnad som allt sedan 1888 har varit ett väl fungerande sjukhem.

NORRKÖPING (LT)

Juldagen 1879 avled fabrikör John Lenning och i sitt testamente donerade han hela sin förmögenhet på ett sådant sätt att medlen skulle komma behövande människor till del. När de frikostiga legaten på sammanlagt 128 747 fördelats till olika ändamål fanns det kvar 600 000 kronor. Dåvarande stadsfullmäktige bejakade Lennings önskan att dessa pengar skulle användas till att bygga ett sjukhem för obemedlade obotligt sjuka som tillhörde Norrköpings samhälle. Text och bild: CARINA LARSSON Fortsättning publicerad i papperstidningen 170113

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share